کد: 1533

پرسش

654+655

پاسخ

سلام. آفرین بر شما كه می توانید از كامپیوتر استفاده كنید و سؤال خود را تایپ كنید. اینهم پاسخ سؤال شما:
1309 = 655 + 654

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : چهارشنبه 9/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 9/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName