کد: 1522

پرسش

چگونه می توانم باطول قدخودم(170)واین داده {دركنارساحل درااز كشیده تا خورشید غروب كند دوباره می ایستم تا خورشید غروب كند زمان حدود
11دقیقه }شعاع رمین را اندازه بگیرم؟

پاسخ

پاسخ خود را می توانید در بانك سوالات به همراه تصویر مشاهده فرمایید

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 9/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 9/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName