کد: 1504

پرسش

فرق موجود بین فرمول های ثابت تعادل زیر چیست؟
k=H^2/CM
k=cm.A^2/1-A

پاسخ

سوال خود را بهتر بیان نمایید. عبارات نوشته شده كاملا مفهوم نیست.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 7/11/1381 | پاسخ : دوشنبه 7/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName