کد: 1493

پرسش

فعل بعد از hope به صورت مصدر با to می آید یا بدون to ؟

پاسخ

فعل بعد از hope به صورت مصدر با to می آید.

مشاور : بهداد | پرسش : جمعه 4/11/1381 | پاسخ : جمعه 4/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 390 بار

تگ ها :

UserName