• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1482

پرسش

لطفاً بفرمایید:
رانده شدن حضرت آدم از بهشت جلوتر بود یا ابلیس؟ اگر ابلیس بوده چگونه حضرت آدم و حوا را در بهشت فریفت؟

پاسخ

برای پاسخ به این سؤال بهتر است بحث را اینگونه مطرح كنیم كه: بهشت آدم (ع) كدام بهشت بود؟
اگرچه بعضی آن را همان بهشت آخرتی كه جایگاه و موعود نیكان و پاكان است می دانند، ولی آنچه به نظر مناسب تر می رسد ـ همچنانكه بسیاری از علما بدان قائلند ـ این است كه بهشت حضرت آدم بهشت آخرت نبوده، بلكه باغی باصفا و پرنعمت در یكی از مناطق سر سبز زمین بوده است. مواردی را می توان بعنوان شاهد برای این نظریه آورد.
بهشتی كه در قیامت وعده داده شده است، طبق بسیاری از آیات قرآن كریم، یك نعمت جاودانی و دائمی است. یعنی كسی كه به آن داخل می شود هرگز از آن محروم نمی شود.
یكی دیگر از خصوصیات بهشت قیامتی این است كه شیطان و وسوسه های شیطانی و به طور كلی، نافرمانی خداوند در آن جایی ندارد. بهشت آخرت از هر آلودگی و رنگ غیر خدایی پاك و مبرا است.
ما روایاتی از ائمه اطهار(ع) داریم كه به همین مطلب تصریح دارند، مانند روایتی كه نقل می كند امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال كسی كه از بهشت آدم(ع) پرسید، چنین فرمودند:« باغی از باغهای دنیا بود كه خورشید و ماه بر آن می تابید، و اگر بهشت جاودان بود هرگز آدم(ع) از آن بیرون رانده نمی شد.» بنابر این بهشت حضرت آدم(ع)آن بهشت موعودی نبوده كه شیطان از آن رانده شده است. پیروز باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 28/10/1381 | پاسخ : شنبه 28/10/1381 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 88 بار

تگ ها :

UserName