کد: 1480

پرسش

1-فیزیك 80 برای دانش اموزان ترمی واحدی برای خواندن كنكور لازم است

پاسخ

لطفا سوال را كامل تر مطرح كنید .
منظور شما كدامیك از فیزیك ها می باشد و در ضمن شما جزو دانش آموزان سالی واحدی هستید یا تر می واحدی

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 28/10/1381 | پاسخ : شنبه 28/10/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName