• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1467

پرسش

چرا نور در منشور تجزیه می شود؟

پاسخ

به علت است كه ضریب شكست منشور برای نور های با رنگهای مختلف یكسان نیست و هركدام با زاویه ای متفاوت دچار شكست می شوند و از هم جدا می شوند .حتما می دانی كه نور سفید تر كیبی از نورهای با رنگهای مختلف است

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 21/10/1381 | پاسخ : شنبه 21/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 76 بار

تگ ها :

UserName