کد: 1462

پرسش

معنی : اشكرلله چیست؟؟

پاسخ

معنی اُشكرالله چیست ؟ یعنی خداوند را شكر می كنم ( من )
معنی اَشكرالله چیست ؟ یعنی خداوند را شكر كنید ( فعل امر )
معنی شكراً لله چیست ؟ یعنی شكر و سپاس مخصوص خداوند است .
موفق باشید

مشاور : دباغيان | پرسش : پنج شنبه 19/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 19/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName