• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1447

پرسش

چرا درمان بیماریهای ویروسی از بیماریهای باكتریایی مشكل تر است ؟

پاسخ

زیرا ویروس ها برای رونویسی و تولید پروتین های خود از دستگاه همانند سازی و رونویسی فرد بیمار استفاده می كنند پس هر دارویی كه بخواهد به دستگاه همانند سازی ویروس صدمه بزند در واقع به دستگاه همانند سازی میزبان ویروس صدمه می زند اما در باكتریها اینگونه نیست.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 82 بار

تگ ها :

UserName