کد: 1439

پرسش

اگر شكل روبه رو ، نمودار y =f(x) ، در مورد پیوستگی تابع چه می توان گفت؟

پاسخ

جواب به صورت فایل تصویری است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 30 بار

تگ ها :

UserName