• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1426

پرسش

چرا ناوها و كشتی های سنگین در دریاها بر روی آب شناور باقی می مانند ؟

پاسخ

در اینجا دو عامل موجب می شود كه ناوها بر روی دریاها شناور بمانند . 1- نیروی شناوری 2- فشار
1. نیروی شناوری: فردی بنام ارشمیدس سالها قبل نیرویی را در مایعات كشف كرد . این نیرو هنگامی بوجود می آمد كه یك جسم درون یك مایع قرار بگیرد. مثلاً وقتی قطعه چوبی را بر روی آب بگذارید . از طرف آب نیرویی مخالف وزن چوب و به سمت بالا برچوب وارد می شود كه موجب می شود چوب در آب فرو نرود . همین قضیه در مور كشتی ها نیز صادق است .
2. فشار: مقدار نیرویی كه بر واحد یك سطح( مثلاً یك سطح مربعی شكل cm1×cm1) وارد می شود .فشار به دو عامل نیرو و سطحی كه آن نیرو وارد می شود بستگی دارد . یعنی هر چقدر نیرو بیشتر باشد فشار بیشتر است و هر چقدر مساحت سطحی كه آن نیرو بر آن وارد می شود بیشتر باشد فشار كمتر است . برای مثال وقتی یك انسان ویك فیل در یك زمین برفی راه می روند جای پای انسان بیشتر از فیل در برف فرومی رود . زیرا سطح پای انسان( كف پای انسان) كمتر از سطح پای فیل است و تمام وزن انسان برسطح پای او وارد می شود ولی در مورد فیل تمام وزنش به سطح بزرگتری ( آن هم در چهارپا ) وارد می شود و موجب می شود كه فشار كمتری بر روی برف وارد شود ( سطحی كه بر آن نیرو وارد می شود . زیاد است و در نتیجه فشار كم است )
در مورد كشتی ها هم اینگونه است یعنی وزن یك ناو و یا كشتی بر روی مساحت بزرگی از سطح دریا وارد می شود ( تقسیم می شود) و در نتیجه اگر این سطح رابه قسمتهای كوچكی تقسیم كنیم در هر قسمت نیروی كمی به آب وارد می شود و بنابراین ناو یا كشتی برروی آب شناور می مانند و آب می تواند وزن آنها را تحمل كند .

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 96 بار

تگ ها :

UserName