• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1425

پرسش

چگونه می توان ثابت كرد گرما یك نوع انرژی است و نه ماده؟

پاسخ

راه حل اول:
انرژی یعنی توانایی انجام كار و یا ایجاد تغییر در ماده . یعنی چیزی كه می تواند جسمی را به حركت در آورد و یا در آن تغییر ایجاد كند . گرما نیز نوعی انرژی است برای اثبات این موضوع باید مثالهایی بیاوریم كه نشان دهد گرما جسمی را به حرت در می آورد و یا در آن تغییر ایجاد می كند . مثال: اگر بالای یك بخاری روشن یك دستمال كاغذی نگه داریم
می بینیم دستمال تكان می خورد این نشان می دهد كه گرما مولكولهای هوا را به حركت در آورده و آنها نیز دستمال را تكان می دهند . مثال دیگر: وقتی مخلوط آهن و گوگرد را حرارت می دهیم ( به آن گرما می دهیم) تغییر شیمیایی روی داده، ماده جدیدی به نام آهن سولفید تولید می شود . در مثالهای بالا ما نشان دادیم كه گرما جسمی را به حركت درمی آورد و یا در آن تغییر ایجاد می كند پس گرما انرژی است .
راه حل دوم: اگر گرما انرژی نباشد پس ماده است . می دانیم كه ماده جرم دارد . بنابراین وقتی ما گرم می شویم باید جرم ( وزن) بدنمان زیاد شود و یا وقتی سردمان می شود باید وزنمان كم شود و این غیر ممكن است . پس گرما انرژی است.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName