• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1424

پرسش

چرا نور در هنگام عبور از یك لیوان آب شكسته می شود ؟

پاسخ

نور سرعتی km/s300000دارد . یعنی در هر یك ثانیه km 300000طی می كند . چیزی معادل300 بار رفت و برگشت از تهران به مشهد . البته این سرعت در خلاء اندازه گیری شده است و در محیط های دیگر مثل هوا، آب ، شیشه و ... تغییر می كند . نور وقتی از محیطی مثل هوا كه رقیق می باشد به محیطی چون شیشه كه غلیظ می باشد وارد می شود سرعتش كم می شود و در نتیجه جهتش تغییر می كند(چرا؟) نور وقتی از محیط رقیق به محیط غلیظ وارد می شود به خط عمود( خطی كه در محل برخورد پرتو نور با جسم بر سطح جسم عمود می باشد ) نزدیك می شود و هنگامی كه از محیط غلیظ وارد رقیق می شود از خط عمود دورمی شود و جهتش تغییر می كند.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 106 بار

تگ ها :

UserName