• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1423

پرسش

ماهیها چگونه در سرمای زمستان در بركه و آبهای یخ زده زندگی می كنند؟

پاسخ

یكی از استثنائات علمی انبساط و انقباض آب می باشد . آب در دمایc ْ0 تاc ْ4 استثناء می باشد یعنی از قانون علمی انبساط و انقباض پیروی نمی كند و در بقیه دماها از این قانون پیروی می كند . برای مثال وقتی كه مقداری آب
c ْ10را سرد می كنیم تا دمایش به ْ2 برسد . حجمش ازcْ10 تاc ْ4 كم می شود و ازc ْ4 تاc ْ2 زیاد می شود . زیرا آب سرد می شود پس باید حجمش كم شود ( طبق قانون انبساط و انقباض) و چون از ْ10 تا ْ4 سانتی گراد استثناء نمی باشد . بنابراین طبق قانون انبساط و انقباض حجمش كم می شود ولی از ْ4 تا ْ2 سانتی گراد چون آب در این دماها استثناء می باشد به جای آنكه حجمش كم شود ، زیاد می شود . با توجه به مطالب بالا می توان گفت آب درc ْ0 بیشترین حجم و در ْ4 سانتی گراد كمترین حجم را دارد( به همین دلیل است كه در زمستان وقتی آب لوله ها یخ می زند ، لوله ها
می تركند ) و با توجه به چگالی ( جرم حجمی ) آب ، آب درC ْ4بیشترین جرم ( وزن ) و درc ْ0 كمترین جرم
( وزن) را دارد . ( چگونه جرم حجمی این مسئله را توجیه می كند؟)
بنابراین در روزهای سرد زمستان كه آب بركه ها یخ می زند . یخ به همان دلیلی كه در بالا گفته شد سبك می باشد و بنابراین بر روی سطح آب قرار می گیرد و سپس آبc ْ4 به علت آنكه بیشترین وزن را دارد به ته بركه می رود . بنابراین ماهیها در آبc ْ4 می توانند زندگی كنند و مشكلی برایشان پیش نمی آید

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 133 بار

تگ ها :

UserName