• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1421

پرسش

چرا در روزهای سرد زمستان بر روی برفها و یخهای خیابانها نمك پاشیده می شود ؟

پاسخ

یكی از عوامل مؤثر بر ذوب مواد، ناخالصی می باشد . همانطور كه می دانید نقطه ذوب و انجماد مواد با هم برابرند چون در همان دمایی كه ماده ذوب می شود، سرد شدن می تواند در همان دما منجمد شود . وقتی مقداری ناخالصی به یك ماده اضافه می كنیم نقطه ذوب ماده پایین آمده، جسم سریعتر ذوب می شود . دراین سؤال ما مقداری نمك
( ناخالصی) به یخ ( یا برف) اضافه كرده ایم . اینكار موجب می شود كه نقطه ذوب یخ كه در ابتد صفر درجه سانتی گراد بود در اثر این ناخالصی پایین تر بود . مثلاً 10- یعنی یخ درcْ10- ذوب می شود و یا منجمد می شود . اگر فرض كنیم دمای های محیطc ْ3- باشد . در ابتدا( قبل از ریختن ناخالصی) نقطه ذوب یخc ْ0 بود بنابراین محیط سردتر از یخ بود و یخ نمی توانست از محیط ( هوا) گرما بگیرد تا ذوب شود .
اما اكنون نقطه ذوب یخc ْ10- می باشد و دمای محیطc ْ3- پس محیط گرم تر از یخ می باشد و می تواند گرمای خود را به یخ بدهد تا آن را ذوب كند . بنابراین از نمك در روزهای سرد زمستان استفاده می كنند و آن را بر روی برفها می پاشند تا آنها سریعتر ذوب شوند . در انتها به یك نكته باید اشاره كرد و آن اینكه : گرما در همه مواد وجود دارد حتی در هوایc ْ3- یا یخc ْ0 و یا – وی گرمای هوایc ْ3- بیشتر از یخc ْ10- و كمتر از یخc ْ0 می باشد .

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 12995 بار

تگ ها :

UserName