کد: 1419

پرسش

آیا حكومت جمهوری اسلامی حكومتی دموكراتیك است ؟

پاسخ

از آنجا كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، اساسی ترین ركن حكومت ، رهبری است . همچنین قوانین بر پایه قوانین اسلامی تدوین می شوند ، نمی توان این حكومت را حكومتی صرفا دموكراتیك نامید، بكله نظام جمهوری است كه در آن آرا مردم بسیار مؤثر خواهد بود

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName