• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1418

پرسش

تفاوت نظام دموكراسی و جمهوری در چیست؟

پاسخ

در نظام جمهوری به رای مردم اهمیت داده می شود . این مردم هستند كه زمامداران حكومت را تعیین می كنند اما این رای گیری می تواند با هر طرز تفكری در حكومت همراه باشد . به عنوان مثال اگر كشوری كمونیست باشد نیز می تواند نظام جمهوری داشته باشد . اما در نظام دموكراتیك غیر از آنكه مشاركت مردم اساسی است . مبانی فكری خاصی نیز باید وجود داشته باشد . از جمله این اصول فكری اعتقاد به جامعه مدنی، اقتصاد آزاد و... است .

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName