• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1414

پرسش

آیا فردی كه همه اعضای خانواده اش را از دست داده است، عضو گروه خانواده محسوب می شود ؟

پاسخ

یكی از تفاوتهای اساسی خانواده و دیگر گروه ها در همین جا نهفته است . از گذشته برای آنكه انسانها را بشناسند ، از سندی به نام شجره نامه استفاده می كردند . شجره نامه نموداری است كه در آن اسامی پدر، پدربزرگ ، پدر پدربزرگ و... آمده است . گرچه بسیاری از افراد شجره نامه زنده نیستند ، اما همگی به گونه ای عضو خانواده محسوب می شوند . این فرد هم گرچه در واقعیت خانواده ای ندارد ، اما هنوز عضو خانواده خود می باشد

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 74 بار

تگ ها :

UserName