• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1413

پرسش

6.آیا جامعه برای ناهنجاریها نیز نقشی در نظر گرفته است؟

پاسخ

بر اساس آنكه هنجار چه اندازه برای جامعه مهم باشد، نقشی برای كسانی كه به آن هنجار عمل نمی كنند در نظر گرفته خواهد شد . بر این اساس به افراد ماركهایی زده می شود

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 86 بار

تگ ها :

UserName