کد: 1412

پرسش

5در چه مواقعی نقش جدیدی در جامعه تعریف می شود ؟

پاسخ

هنگام به وجود آمدن دگرگونیها و تغییرات اجتماعی ، بنا به نیاز، نقشهای جدیدی در جامعه به وجود می آید كه ممكن است پس از تغییر دگرگونیها این نقشها نیز تغییر كرده یا حذف می شوند .

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName