کد: 1409

پرسش

2.آیا هیچ هنجار جهانی وجود دارد ؟

پاسخ

گر چه انسانها طبق تاریخ، شرایط محیطی و... خود هنجارها را می سازند و اغلب هنجارها كاملاً مربوط به محیط و جامعه خاص خودشان هستند ، اما ارزشهای انسانی مانند ایثار، شهادت، راستگویی و... ظاهراً در همه جوامع مشترك است .

مشاور : | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName