• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1401

پرسش

2- معادلات دو ضلع مربعی عبارتند از: 5x- 12y + 26 =0, 5x – 12y – 65 = 0 مساحت این مربع را محاسبه كنید.

پاسخ

حل: ابتدا یك شكل فرضی رسم می كنیم.شكل شماره 1
نمودار معادلات اضلاع به صورت دو خط موازی با شیبهای مثبت است (چرا؟):


مربع روی این دو خط قرار دارد. پس برای به دست آوردن ضلع مربع ( برای محاسبه مساحت) باید فاصله بین دو خط مشخص شود ، یعنی اندازه ی AB .
برای این كار یك نقطه روی یكی از خطوط در نظر می گیریم و فاصله آن را از خط دوم محاسبه می كنیم.

نقطه A روی خط 5X-12y-65= 0قرار دارد. پس خواهیم داشت: شكل شماره 2

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 409 بار

تگ ها :

UserName