• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1394

پرسش

سئوال 5: می دانیم یك كیلومتر برابر هزار متر است آیا می توانیم نتیجه بگیریم كه یك كیلومتر مربع برابر هزار متر مربع است.
به شكلها و جملات روبرو دقت كنید:
آیا می توانید بگویید مساحت مربعی به ضلع 1000 متر ، چند متر مربع است؟
همانطور كه می توانی حدس بزنی یك كیلومتر مربع برابر 1000000 متر مربع است.

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 74 بار

تگ ها :

UserName