کد: 1391

پرسش

حاصل عبارت شماره 1 را بدست آورید .

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : چهارشنبه 11/10/1381 | پاسخ : چهارشنبه 11/10/1381 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName