کد: 1330

پرسش

راههای رفع اضطراب و افزایش اعتماد بنفس.

پاسخ

با سلام.راههای گوناگونی وجود دارد كه برخی از این راهها برای عموم و برخی دیگر برای گروه دیگری مناسب است.به طور كلی:
-1 مراقب باشید گفته ها و انتظارات غیر واقعی دیگران موجب كاهش اعتماد به نفس و افزایش اضطراب شما نشود.در بسیاری مواقع مقایسه كردن های نادرست و به توصیه همه عمل كردن،اعتماد به نفس را پایین می آورد.
-2 بهتر است هدفهایی برای خود اتخاذ كنید كه در حد توانایی و امكانات شماست.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : چهارشنبه 2/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 2/11/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName