• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 11989

پرسش

سلام
یه شعر با حال از منظومه لیلی و مجنون بنویسید

پاسخ

سلام دوست عزیز ،
قسمتی از منظومه لیلی و مجنون از نظامی
... مجنون چو شنید پند خویشان
از تلخی پند، شد پریشان
ز دست و درید پیرهن را
كاین مرده چه می كند كفن را؟
آن كز دو جهان برون زند تخت
در پیرهن كجا كشد رخت؟...
دیوانه صفت شده به هر كوی
لیلی لیلی زنان به هر سوی
احرام دریده، سرگشاده
در كوی علامت از فتاده
با نیك و بدی كه بوی در ساخت
نیك از بد و بد ز نیك نشناخت
می خواند نشید مهربانی
بر شوق ستاره یمانی
هر بیت كه آمد از زبانش
بر یاد گرفت این و آنش
حیران شده هر كس در آن پی
می دید و همی گریست بر وی
او فارغ از آنكه مردمی هست
یابر ورقش كسی نهد دست
حرف از ورق جهان سترده
می بود نه زنده و نه مرده
بر سنگ فتاده خوار، چون گل
سنگ دگدش ، فتاده بر دل ...

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : يکشنبه 8/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 8/4/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName