• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 11904

پرسش

می دانیم یك كالری انرزی مقدار انرزی است كه دمای یك گرم آب را از 5/14 به 5/15 افزایش دهد .
چرا این موضوع (البته به طور دقیق ) فقط در این دما صادق است

پاسخ

استفاده از دماهای مرجع در اینگونه اندازه گیری ها به این خاطر است كه در آن زمان اندازه گیری ها در این دماها انجام می شده و برای استاندارد و مرجع بودن باید این تغییر یك درجه مشخص می شد كه از چه دمایی تا چه دمایی بوده است ، از طرفی تغییرات گرمای لازم برای یك درجه افزایش دما در این دو دما بسیار اندك است .
البته امروزه چون می دانیم كه گرما نوعی انرژی است باید یكاهای مختلفی كه استفاده می شود ویژگیهای یكسانی داشته باشند و به همین دلیل در سیستم SI از واحد ژول برای انرژی استفاده می شود و چون مفهوم كالری عمیق در فرهنگ علمی جا افتاده است از كالری در مفهوم جدیدی به نام كالری گرما شیمیایی استفاده می شود كه اندازه آن 4.184 ژول است

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 8/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 8/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName