• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 11900

پرسش

چرا طول موج های مختلف در اجسام شفاف ضرایب شكست متفاوتی دارند ؟

پاسخ

طبق تعریف ضریب شكست :
نسبت سرعت نور در هوا به سرعت نور در یك محیط شفاف را ضریب شكست آن محیط می نامیم .
چون طول موج نورهای به رنگ مختلف باهم فرق دارند ، هنگام عبور مثلا نور از منشور سرعت هر كدام از امواج با سرعت های مختص به خود كه با بقیه متفاوت است به مسیر خود ادامه می دهند و در نتیجه نسبت گفته شده در بالا برای امواج مختلف متفاوت خواهد بود كه این نسبت همان ضریب شكست است

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 8/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 8/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 86 بار

تگ ها :

UserName