کد: 11682

پرسش

جرا زبان می خوانیم؟

پاسخ

سلام
عزیزم شما زبان میخوانید تا در آینده بتوانی در درسهای دیگر كه بیشتر دوست
دارید كتابهای بیشتری بخوانید.

مشاور : بهداد | پرسش : جمعه 6/4/1382 | پاسخ : جمعه 6/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName