کد: 11566

پرسش

می خواهیم مخروطی در داخل كره ای به شعاع r محاط كنیم .شعاع ارتفاع و قاعده ی مخروط چه قدر باشد تا حجم مخروط ماكسیمم باشد

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 5/4/1382 | پاسخ : پنج شنبه 5/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 1222 بار

تگ ها :

UserName