کد: 11562

پرسش

سوال:كمترین فاصله ی مبدا مختصات از نمودار y=3:x چه قدر است؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 5/4/1382 | پاسخ : پنج شنبه 5/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName