کد: 11557

پرسش

آیا خوردن شراب در صورت مست نشدن وبرای استفاده درمانی باز هم حرام است

پاسخ

مراجع عظام تقلید می فرمایند: شراب نجس است، و نوشیدن شیئ نجس حرام است، حتی اگر مست كننده نباشد.
البته اگر برای درمان بكار رود به شرط آنكه درمان بیماری منحصر در استفاده از شراب باشد اشكالی ندارد.
موفق و مؤید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 5/4/1382 | پاسخ : پنج شنبه 5/4/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 53 بار

تگ ها :

UserName