کد: 11518

پرسش

من همیشه با خانواده ام سر هر چیزی مشكل دارم مخصوصا سر درس خواندن و ...

پاسخ

سلام - می شود دقیقاً برای ما توضیح دهید و مثال بزنید كه بر سر چه چیزهایی با خانواده مشكل دارید . و اگر دیپلم دارید دیگر بر سر چه درس خواندنی مشكل پیش می آید ؟ لطفا ً مطلب خود را با ذكر شماره سئوال برای ما ایمیل بزنید.
باتشكر - مشاور اجتماعی

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : پنج شنبه 5/4/1382 | پاسخ : پنج شنبه 5/4/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 31 بار

تگ ها :

UserName