کد: 11508

پرسش

طرز كار و ساختمان یك تلسكوپ ساده نجومی چگونه است؟
با تشكر

پاسخ

در صفحه 132 كتاب فیزیك 1 نمایی از طرز كار و ساختمان یك دوربین نجومی آورده شده است اگر این توضیحات كافی نیست بگویید تا مطالب مبهم را بیشتر توضیح دهم .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 4/4/1382 | پاسخ : چهارشنبه 4/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName