کد: 11485

پرسش

اگر كسی یك فرضیه جدید فیزیكی داشته باشد چگونه میتواند آن را اثبات كند و دقیقا از كجا باید شروع كند؟

پاسخ

بله این اثبات می توانید توسط روابط موجود در علم فیزیك اتفاق بیافتد و یا اگر خارج از این موارد است ابتدا باید آزمایشات متعددی برای تمام حالت های ممكن ترتیب داده شود و در صورت گرفتن نتایج مثبت به پیدا كردن روابط از روی نتایج آزمایشات پرداخته شود

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 4/4/1382 | پاسخ : چهارشنبه 4/4/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName