کد: 11449

پرسش

می خواستم بدانم در صورتی كه یكنفر به مسابقه ویپه آینده شما ÷اسخ دهد وجایزه را ببرد كسی كه بعد از او شركت میكند آیا امتیاز نصیبش می شود یا نه؟

پاسخ

با سلام: بله امتیاز تعلق خواهد گرفت .

مشاور : طالبی | پرسش : چهارشنبه 4/4/1382 | پاسخ : چهارشنبه 4/4/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName