کد: 11308

پرسش

ایا برای غسل ترتیبی شستن قسمت راست بدن
با دست چب و بلعكس صحیح است

پاسخ

برادر بزرگوار!
در فرض مذكور غسل صحیح است و شستن اععضا به هر شكل اشكال ندارد.
موفق و موید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 3/4/1382 | پاسخ : سه شنبه 3/4/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName