• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 11241

پرسش

باسلام
اگر نوری وارد محیطی به ضریب شكست nشود طول موج وانرژی وبسامد آن چه تغییری می كند؟

پاسخ

سرعت نور هنگامی كه وارد محیطی با ضریب شكست n می شود تغییر می كند و به صورت زیر در می آید
V=C/n
كه در آن C سرعت نور در خلا’ می باشد .
واضح است كه طول موج آن نیز با توجه به همین رابطه تغییر می كند یعنی اگر سرعت افزایش یابد طول موج نیز افزایش می یابد .ولی فركانس تغییری نمی كند چون مربوط به چشمه سازنده نور است .
حال شما برای فهمیدن چگونگی تغییرات می توانید در روابطی كه دارید مقدار جدید سرعت و طول موج را جایگزین نمایید تا نوع و میزان تغییرات را بدست آورید .
مثلا در رابطه صفحه 171 میزان انرژی چون با بسامد رابطه مستقیم دارد ، چون بسامد تغییر نمی كند پس انرژی نیز تغییری نمی كند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 3/4/1382 | پاسخ : سه شنبه 3/4/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 75 بار

تگ ها :

UserName