کد: 11173

پرسش

زوجین در شب اول ازدواج چگونه بر اساس دین
جماع كنند
و در خصوص پاره كردن پرده بكارت توضیح دهید

پاسخ

خواهر محترم!
شما را به مطالعه كتب "حلیة المتقین" تالیف مرحوم مجلسی، "آئین همسرداری" آیت الله امینی و "ازدواج در اسلام" تالیف آیت الله مشكینی، و همچنین كتاب "اولین دانشگاه و آخرین پیامبر" نوشته مرحوم پاك نژاد دعوت می كنیم.
مطالعه رساله مراجع تقلید در این رابطه نیز مفید است. لطفا به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/html/library/farsibook/4/2/19.htm#f11

موفق و پیروز باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 2/4/1382 | پاسخ : دوشنبه 2/4/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 35 بار

تگ ها :

UserName