کد: 11080

پرسش

اقای رستمی ایا شما 2 سال ÷یش در دبیرستان دانش تدریس میكردید؟

پاسخ

نه من دو سال پیش دبیرستان دانش تدریس نمی كردم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 1/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 1/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName