کد: 11063

پرسش

علت وجود تو÷ های رنگی بر روی سیم های برق
چیست؟

پاسخ

به نظر می رسد علت وجود این توپ ها جلوگیری از برخورد اشیایی مانند هلی كوپتر و هواپیما و ... به سیم های برق است . در واقع یك نوع علامت هشدار است .
اگر دلیل دیگری یافتم حتما در آینده عنوان می كنم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 1/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 1/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName