• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 11024

پرسش

چگونگی خواندن درس جبرواحتمالات

پاسخ

سلام.
به شما پیش نهاد می كنیم:
• درس را از قسمت های ساده تر شروع كنید.
• هر مبحث را به قسمت های كوچك تر تقسیم كنید و سعی كنید همان قسمت را به خوبی بیاموزید.
• از روی كتاب مطالعه كنید و نكات مهم را یادداشت نمایید.
• پس از مطالعه ی هر قسمت، مثال های كتاب را هم به دقت حل كنید. چنانچه در این مثال ها نكته ای می بینید آن را هم یادداشت كنید.
• بعد از آنكه مطمئن شدید درس و مثال ها را به خوبی فهمیده اید، سراغ تمرین های كتاب بروید.
• برای تسلط بیشتر از كتاب های كمك درسی، كه تمرین های زیاد و متنوعی دارد، استفاده كنید (به شرط آنكه اگر به مشكلی برخوردید سریع به پاسخ مراجعه نكنید).
• اگر در تمرینی مشكلی داشتید، پس از آنكه پاسخ را فهمیدید دوباره خودتان آن را حل كنید.
موفق باشید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 1/4/1382 | پاسخ : يکشنبه 1/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 77 بار

تگ ها :

UserName