کد: 10912

پرسش

منظور از تابع یك به یك چیست؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 31/3/1382 | پاسخ : شنبه 31/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName