• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 10811

پرسش

ارزش عدد منفی درمحور اعداد چیست؟

پاسخ

هر عدد منفی قرینه یك عدد مثبت است و ارزش آن دقیقا" قرینه ارزش عدد مثبت متناظر با آن است. مثلا" اگر هر واحد مثبت نشاندهنده داشتن یك تومان پول باشد میتوان هر واحد منفی را معادل یك تومان بدهكاری فرض كرد!!!

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 30/3/1382 | پاسخ : جمعه 30/3/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 70 بار

تگ ها :

UserName