کد: 10801

پرسش

به مدت دو ساعت مؤدبانه به متن پیام آیت الله خمینی كه اولین پیام ایشان به یك رئیس جمهور یك كشور بود و توسط مترجم شخصی اش برگردان میشد گوش فرا می داد ......با این حال چهره صدر هیئت رئیسه شوروی سه بار ویژه هنگامیكه شنید آیت الله خمینی به او می گویند " جای كمونیسم دیگر در موزه ها است " سرخ شد . (‌ژون افریك – فرانسه ) این شخص كی بود؟

پاسخ

از مطلبی كه برایمان فرستادید نمی توان متوجه شد لطفا نام منبع را ذكر كنید شاید بتوان به نتیجه رسید.

مشاور : | پرسش : جمعه 30/3/1382 | پاسخ : جمعه 30/3/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName