کد: 10731

پرسش

چگونه فكرم را متمركز كنم

پاسخ

به چیزی دیگر از اینكه هر لحظه درس نخواند یعنی خیانت كردن به خودت فكر نكن البته نوع درس خواندنت را هر وقت كه تمركزت از بین می رود سریعا عوض كن حتی درس دیگری را بخوان

مشاور : آقاصالح | پرسش : پنج شنبه 29/3/1382 | پاسخ : پنج شنبه 29/3/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 85 بار

تگ ها :

UserName