کد: 10723

پرسش

رشته مطالعاتی دكتر علی شریعتی در دانشگاه سوربن فرانسه چه بوده است ؟

پاسخ

جامعه شناسی . اگر اشتباه نكنم جامعه شناسی اسلام

مشاور : | پرسش : پنج شنبه 29/3/1382 | پاسخ : پنج شنبه 29/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName