کد: 10514

پرسش

چرا فیزیك سال دوم دبیرستان خیلی سخت است؟

پاسخ

مسایل سخت نیستند شما اگر بتوانید درست و به تدریج مطالب فیزیك را بخوانید ، خواهید دید كه مسایل سخت نیستند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 27/3/1382 | پاسخ : سه شنبه 27/3/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName