کد: 10393

پرسش

سود دریافتی از بانكها

پاسخ

مراجع عظام می فرمایند: اگر تحت یكی از عقود شرعی صورت پذیرد اشكالی ندارد ولی اگر قرض با سود باشد حرام است. موفق و موید باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : يکشنبه 25/3/1382 | پاسخ : يکشنبه 25/3/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName