کد: 10357

پرسش

در این دوره چگونه وقت را تنظیم كنیم؟

پاسخ

به این دقت داشته باش در این دوره بجز خواب حداكثر 7 ساعت (در شبانه روز )و وعده های نماز و غذا با قی را درس نخوانی به خودت ظلم كرده ای .

مشاور : آقاصالح | پرسش : يکشنبه 25/3/1382 | پاسخ : يکشنبه 25/3/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName